Algemene voorwaarden

  • Je neemt zelf het initiatief om in te schrijven en te betalen  via de website. Jouw inschrijving is pas definitief als dit bedrag geregistreerd werd op het Secretariaat van het Timotheus Project. Je ontvangt dan een inschrijvings- en betalingsbevestiging. Wij behouden het recht deelnemers te weigeren als dit niet in orde is.
  • Schrijf minstens 1 week voor de start van de activiteit in. Daarna kunnen we niet garanderen dat we jouw inschrijving tijdig verwerkt hebben. Het zou ook jammer zijn als de cursus niet doorgaat bij gebrek aan tijdige inschrijvingen en achteraf toch voldoende mensen zich aanmelden.
  • De organiserende vzw (Timotheus-Intuïtie of Epeca) behoudt het recht om een cursus of activiteit te annuleren. Je wordt hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte gebracht en het door jouw overgemaakte bedrag storten wij je terug.
  • Indien er zich onvoorziene omstandigheden voor doen, kan de aangeduide begeleider vervangen worden door een collega.
  • Aan wie zijn inschrijving annuleert, wordt automatisch 20% van het totale cursusbedrag als administratiekosten aangerekend, de rest wordt terugbetaald. Als je één week of later voor de start van de activiteit annuleert, betalen wij niet terug.
  • Bij inschrijving ga je automatisch akkoord dat we je gegevens opnemen in een deelnemerslijst voor de cursus waarvoor je inschrijft. Deze gegevens delen wij enkel met de andere deelnemers voor praktische doeleinden. Je verbindt je ertoe om met deze gegevens vertrouwelijk om te gaan, niet te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en te verspreiden naar derden.

  • Korting bij herhaling: voor langlopende trajecten geniet je bij herhaling van een module of een jaargang, van een fikse korting van 20 tot zelfs 40% naargelang de tijd dat het geleden is dat je dit gevolgd hebt. Raadpleeg daarvoor het secretariaat: info@timotheus.org.

  • Gespreide betaling: indien het voor jou moeilijk is om een langlopend traject in één keer te betalen, dan kan je een gespreid betalingsplan aanvragen. Raadpleeg daarvoor het secretariaat: info@timotheus.org.

Ons ondernemingsnummer 0439296568

Timotheus

Jaak De Boeckstraat 73 /2
2170 Merksem

0032 3 644 06 60